Användarvillkor för SSU+

SSU+ är SSU:s digitala medlemsplattform. Här hittar medlemmar nyheter, information om SSU:s lokala verksamhet, kommande aktiviteter, lära sig mer, delta i omröstningar.

Användarens ansvar

För att få tillgång till SSU+ krävs att du är medlem i SSU och är över 12 år.

Du som användare ansvarar för den information du delar med SSU+. När du skapar ditt konto godkänner du att SSU+ hämtar dina kontaktuppgifter från SSU:s medlemssystem. Dessa uppgifter kan du ändra genom minasidor.ssu.se. Om dina kontaktuppgifter behöver ändras för att du ska få tillgång till mina sidor kontaktar du SSU:s medlemsservice på medlem@ssu.se.

Medlemmar i SSU kan endast ha ett konto på SSU+. Om du glömt ditt lösenord kan du byta lösenord genom funktionen ”glömt lösenord”. Om du inte får mejl för att återställa ditt lösenord kontakta medlem@ssu.se.

Alla användare förbinder sig att följa SSU+ användarvillkor. Du måste anmäla innehåll eller konton du misstänker bryter mot dessa villkor eller svensk lag. Detta kan du göra anonymt genom att mejla arende@ssu.se. Läs mer om hur SSU+ modereras under rubriken: moderering och granskning.

Användare förbinder sig att bidra till en god ton och ett konstruktivt samtalsklimat  SSU+. Förtal eller osakliga personangrepp är inte tillåtet på plattformen och kan polisanmälas. Åsiktsyttringar som strider mot svensk lag och som kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande är inte tillåtet på SSU+ och kan bli föremål för polisanmälan. 

SSU+ får inte användas i syften som strider mot SSU:s stadgar och principer. Reklam och missbruk av plattformen i andra syften än de angivna kan leda till avstängning och uteslutning ur SSU.

Vårt ansvar

Personuppgifter

SSU och berörda personuppgiftsbiträden har tillgång till nödvändig persondata som sparas för att kunna nyttja SSU+.

Personuppgifter från SSU:s medlemsregister hämtas vid registrering av konto SSU+ för att bekräfta medlemskap och användas som inloggningsuppgifter. Namn och uppgift om klubbmedlemskap blir tillgängligt för andra användare i samma klubb i samband med registrering. Du väljer själva ytterligare personuppgifter som tillgängliggörs andra användare.

SSU+ sparar avpersonifierad data om användarmönster och annan nödvändig information för att förbättringar i samband med användning av medlemsplattformen. Vissa nödvändiga personuppgifter sparas krypterat för kunna säkerställa att stadgar följs, exempelvis stadgeenliga val. Dessa uppgifter sparas fram till det att ditt konto avaktiveras.  Uppgifter om förtroendeuppdrag och deltagande i studieverksamhet kan lagras i SSU:s medlemsregister.

Du förlorar åtkomsten till ditt konto om ditt SSU-medlemskap avslutas. Användare som inte förnyat medlemskap erhåller fortfarande rösträtt i SSU till 31 mars och har därmed fortsatt ett aktivt  konto fram till sista mars. Uppgifter om användare sparas i 3 månader efter att konton avaktiveras. Användaruppgifter som inte måste måste lagras enligt lag raderas omgående när medlem avslutar sitt konto.

För mer information om hur vi hanterar personuppgifter inom SSU hänvisar vi till vår integritetspolicy.

Moderering och granskning

SSU+ modereras aktivt. Det innebär att innehåll och meddelanden som inte följer användarvillkoren kan tas bort. SSU har rätt att granska innehåll och konton som misstänks bryter mot dessa användarvillkor, SSU:s stadgar och principprogram eller svensk lag. Granskning kan ske när SSU meddelas om misstanke eller SSU har skäl att misstänka brott.

Granskningsärenden hanteras av SSU:s Granskningsfunktion som utses av SSU:s förbundsstyrelse. Vid överträdelser av villkoren kan du bli föremål för varning och avstängning från SSU+. Om du blir föremål för granskning av Granskningsfunktionen blir du meddelad om det.

Om du bedöms ha brutit mot SSU:s stadgar kan ditt medlemskap komma att prövas av SSU:s medlemskommitté. eller skicka ärendet vidare till granskningsfunktionen för att avgöra om du ska uteslutas som medlem i SSU.

Avslutning

SSU har rätt att uppdatera dessa användarvillkor vid behov. Användare måste godkänna ändringar av användarvillkoren för fortsatt bruk.